Acordul privind condițiile de utilizare ale site-ului Findyourtrainer.ro

 

Site-ul de Internet Findyourtrainer.ro („Site-ul”) poate fi utilizat atât de către clienți, cât și de către antrenori/instructori. Scopul site-ului este de a furniza o metodă eficientă de programare a sesiunilor de antrenament de comun acord între clienți și antrenori. Alăturându-se comunității noastre, clienții vor avea posibilitatea să afle mai multe despre antrenorii care își desfășoară activitatea în regiunea lor, să își programeze sesiuni de antrenament și să obțină informații privind promoții și oferte avantajoase. Antrenorii vor avea posibilitatea să își facă publicitate pentru serviciile oferite, să obțină rezervări din partea clienților, precum și să promoveze propria experiența acumulată în domeniu. În sensul prezentului Acord privind condițiile de utilizare, se va folosi pronumele „dumneavoastră” și persoana a doua, plural, cu referire atât la clienți, cât și la antrenori.

Vă rugăm să înțelegeți că, alăturându-vă comunității noastre și accesând informațiile de pe site, recunoașteți că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord să respectați termenii și condițiile menționate în prezentul Acord privind condițiile de utilizare (denumit în continuare prezentul „Acord”), care constituie un acord cu caracter obligatoriu, încheiat între dumneavoastră, în calitate de utilizator al site-ului, și Findyourtrainer.ro. În sensul prezentului Acord, termenul „Site” include, de asemenea, orice aplicație mobilă oferită de Findyourtrainer.ro. Prezentul Acord este un contract electronic care stabilește condițiile obligatorii din punct de vedere juridic referitoare la utilizarea Site-ului și la calitatea de membru al acestuia. În cazul în care există un conflict între dispozițiile prezentului acord și cele ale oricărui alt acord pe care l-ați încheiat cu Findyourtrainer.ro, termenii respectivului acord vor înlocui termenii prezentului Acord.

 1. Cum să utilizați serviciul nostru

Serviciul este disponibil atât antrenorilor, cât și clienților, astfel încât aceștia să poată să își facă publicitate și să programeze sesiuni. Pentru a beneficia de servicii, antrenorii trebuie să își creeze un profil si să introducă în soft-ul de planificare a sesiunilor informații privind locația și disponibilitatea lor. Acest lucru le va permite clienților să selecteze orele corespunzătoare disponibilității antrenorului. Apoi, clienții se pot înregistra pe Site și pot începe să caute antrenori din zona lor. Apoi, clientul poate programa sesiuni cu antrenorul ales de el.

 1. Înregistrarea pe Site

Atât clienții, cât și antrenorii trebuie să se înregistreze pe Site pentru a beneficia de serviciul oferit de Findyourtrainer.ro. Pentru a se înregistra, clienții și antrenorii trebuie să furnizeze numele complet, adresa de e-mail și să creeze o parolă. În plus, antrenorii pot încărca fotografii și crea biografii care oferă informații cu privire la experiența și locația lor.

Sunteți de acord că orice informație pe care o furnizați în cadrul procesului de înregistrare este exactă, reală și completă. De asemenea, sunteți de acord (i) să nu selectați, să nu înregistrați sau să nu încercați să vă înregistrați cu numele altei persoane sau să utilizați numele altei persoane, cu intenția de a prelua identitatea persoanei respective; (ii) să nu utilizați numele altei persoane fără permisiunea acesteia; sau (iii) să nu utilizați niciun conținut și niciun nume, date sau alte informații care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei persoane sau pe care Findyourtrainer.ro le consideră ofensatoare sau contrare spiritului și scopului Site-ului. Findyourtrainer.ro își rezervă dreptul de a respinge sau de a denunța orice înregistrare care, în opinia sa, este ofensatoare sau încalcă în alt mod prezentul Acord.

Sunteți responsabili pentru păstrarea confidențialității parolei dumneavoastră și trebuie să notificați Findyourtrainer.ro cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră, pe care o cunoașteți sau o suspectați. În plus, sunteți de acord că sunteți responsabil pentru toate declarațiile făcute și toate actele sau omisiunile care apar în contul dumneavoastră pe parcursul conectării la Site prin intermediul parolei. În cazul în care credeți că parola sau contul dumneavoastră au fost utilizate de altcineva fără permisiunea dumneavoastră, trebuie să notificați Findyourtrainer.ro imediat. Findyourtrainer.ro își rezervă dreptul de a accesa și de a divulga orice informație, inclusiv, dar fără a se limita la numele de utilizator al contului și alte informații, pentru a respecta legislația aplicabilă și pentru a se conforma solicitărilor legale din partea Guvernului. Trebuie să aveți cel puțin 14 de ani pentru a vă înregistra pe Site.

Vă rugăm să informați Findyourtrainer.ro în cazul în care există vreo schimbare privind informațiile pe care ni le-ați furnizat în momentul înregistrării inițiale, inclusiv orice schimbare de adresă sau de nume, contactând reprezentanții noștri la adresa: office@findyourtrainer.ro.

 1. Drepturile de proprietate asupra conținutului Site-ului

Toate materialele de pe Site sunt protejate prin legea drepturilor de autor, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit. Findyourtrainer.ro își rezervă toate drepturile asupra acestui conținut.

Recunoașteți și sunteți de acord că acest conținutul, care include, dar nu se limitează la texte, programe informatice, fotografii, materiale video, design, înregistrări, muzică, grafice sau alte materiale de pe Site („Conținutul”) este protejat de drepturi de autor, mărci comerciale și mărci de servicii, brevete sau alte drepturi de proprietate și dispoziții legale aplicabile. Sunteți de acord să nu copiați, să nu reproduceți, să nu distribuiți sau să nu creați lucrări derivate pornind de la Conținut sau să nu utilizați, să nu transmiteți, să nu retransmiteți, să nu publicați sau să nu distribuiți Conținutul, în alt mod, sub nicio formă în afară de cele autorizate în mod expres prin prezentul Acord, fără consimțământul scris prealabil al Findyourtrainer.ro. Înțelegeți și sunteți de acord că vi se permite să faceți o singură copie a Conținutului, numai pentru uz personal, cu condiția să:

păstrați toate notificările privind drepturile de autor și alte drepturi de proprietate pe fiecare copie pe care o faceți;

utilizați materialele într-o manieră compatibilă cu prezentul Acord;

înțelegeți că nici nu transferăm dreptul de proprietate asupra materialelor în mod direct sau implicit și nici nu acordăm o licență sau un drept asupra mărcilor sau denumirilor comerciale ori asupra drepturilor de autor ale oricăreia dintre părți.

Utilizarea oricăruia din materialele noastre într-un scop comercial, fără acordul nostru expres, formulat în scris, încalcă drepturile noastre de autor și alte drepturi de proprietate.

Este interzis să folosiți asupra Conținutului orice instrument de extragere și preluare de date („data mining” și „data scraping”), roboți sau instrumente similare de colectare și extragere a datelor, să capturați (to frame) sau să preluați date din orice parte a Site-ului sau Conținutului, sau să reproduceți, să reeditați, să copiați, să stocați, să afișați în mod public, să difuzați, să transmiteți, să modificați, să traduceți, să publicați, să sublicențiați, să cedați, să transferați, să vindeți, să împrumutați sau să distribuiți în alt mod Conținutul fără acordul nostru prealabil, exprimat în scris. Nu aveți dreptul să eludați niciun mecanism inclus în Conținut cu scopul de a împiedica reproducerea sau distribuirea neautorizată a Conținutului. De asemenea, este interzisă orice acțiune care impune sau poate impune (potrivit discreției noastre exclusive) o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii noastre. În cele din urmă, este interzis să utilizați orice dispozitiv, program sau subprogram care interferează sau încearcă să interfereze cu funcționalitatea Site-ului.

 1. Conduita utilizatorului

Sunteți de acord cu utilizarea tuturor informațiilor pe care le accesați pe Site exclusiv în scop personal, să nu recurgeți la nicio altă utilizare neautorizată a Site-ului sau a oricărui element interactiv disponibil pe Site sau să nu acționați într-un mod care să aducă atingere scopului și intenției Site-ului, să nu aveți niciun comportament și să nu întreprindeți nicio acțiune care este interzisă de orice dispoziție legală aplicabilă.

 1. Confidențialitate

Findyourtrainer.ro colectează informații cu privire la utilizatorii Site-ului. Colectarea acestor informații este reglementată de Politica noastră de confidențialitate, care poate fi consultată la adresa http://findyourtrainer.ro/privacy-policy/.

 1. Politica „no-show” (în caz de neprezentare)

Findyourtrainer.ro se angajează să ofere servicii de programare eficientă atât pentru clienți, cât și pentru antrenori. Înțelegem, totuși, că pot apărea situații în care un client sau un antrenor este obligat să anuleze o programare. În cazul în care apare o astfel de situație, vă solicităm să anulați rezervarea online și/sau să contactați telefonic direct clientul/antrenorul.

În cazul în care un client nu poate să se prezinte la o sesiune programată trebuie sa o anuleze cu cel puțin patruzeci și opt de ore înainte. Findyourtrainer.ro trimite clientului respectiv un e-mail prin care acesta este notificat cu privire la faptul că a fost inclus în lista persoanelor care nu s-au prezentat la sesiunile programate. Dacă un client nu se prezintă de trei ori la o sesiune programată, într-un interval de șase luni, contul acestuia este închis.

În cazul în care un antrenor nu poate să efectueze o sesiune programată și nu o anulează cu cel puțin patruzeci și opt de ore înainte, antrenorul trebuie să reprogrameze întâlnirea cu clientul. Findyourtrainer.ro trimite antrenorului un e-mail prin care este notificat cu privire la faptul că a fost inclus în lista persoanelor care nu s-au prezentat la sesiunile programate. Dacă un antrenor nu se prezintă de trei ori la o sesiune programată, într-un interval de șase luni, contul acestuia este închis.

Sunteți de acord că decizia finală privind toate situațiile de neprezentare revine Findyourtrainer.ro, exclusiv la discreția sa.

 1. Renunțare

Recunoașteți că antrenamentul poate fi periculos. Clădirile în care se desfășoară sesiunile pot conține elemente periculoase care ar putea conduce la vătămarea sau decesul dumneavoastră sau la deteriorarea bunurilor dumneavoastră. Echipamentul folosit în cadrul unei sesiuni ar putea cauza vătămarea sau decesul dumneavoastră sau deteriorarea bunurilor dumneavoastră. Clientul sau antrenorul dumneavoastră ar putea cauza vătămarea sau decesul dumneavoastră sau deteriorarea bunurilor dumneavoastră. Vă asumați toate riscurile legate de vătămare, deces, precum și de pagubele materiale aferente tuturor sesiunilor programate prin intermediul Site-ului. Findyourtrainer.ro nu verifică și nu se ocupă de întreținerea niciunei locații în care se desfășoară ore de antrenament, nu furnizează niciun echipament utilizat în cadrul sesiunilor și nu este responsabilă pentru comportamentul niciunui client sau antrenor. Prin programarea unei sesiuni, sunteți de acord că Findyourtrainer.ro nu are niciun fel de răspundere pentru nicio vătămare, niciun deces și nicio pagubă materială suferite de dumneavoastră în legătură cu o astfel de sesiune.

 1. Identificarea corporației și mărcile comerciale

Toate mărcile comerciale și mărcile de servicii înregistrate și neînregistrate (denumite în continuare, împreună, „Mărcile”) utilizate sau menționate pe Site sunt proprietatea Findyourtrainer.ro sau a afiliaților acesteia, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Este interzis să utilizați, să copiați, să reproduceți, să republicați, să încărcați, să postați, să transmiteți, să distribuiți sau să modificați aceste Mărci în vreun fel fără obținerea în prealabil a permisiunii scrise din partea Findyourtrainer.ro. Este interzisă utilizarea Mărcilor Findyourtrainer.ro pe orice alt site de Internet, fără autorizație.

 1. Spațiile publice ale Site-ului; garantarea dreptului de proprietate intelectuală și acordarea unor drepturi

În anumite spații de pe Site, atât antrenorilor, cât și clienților li se permite să posteze propriul Conținut (astfel cum este definit la punctul 3), care poate fi accesat și văzut de alte persoane, inclusiv de publicul larg. De exemplu, antrenorii pot încărca fotografii și informații biografice create de aceștia în scopul publicării lor pe Site. Vă rugăm să luați la cunoștință că puteți posta în spațiile publice ale Site-ului doar Conținutul pe care l-ați creat sau pe care aveți permisiunea să îl postați. Este interzisă postarea oricărui tip de Conținut care încalcă prezentele Condiții de utilizare.

Nu pretindem că avem drept de proprietate asupra niciunui Conținut (astfel cum este definit mai sus) pe care l-ați putea posta. Cu toate acestea, prin postarea unui astfel de Conținut în spațiile publice ale Site-ului, garantați că dețineți drepturile corespunzătoare asupra Conținutului, astfel încât să nu fie încălcat niciun drept de proprietate intelectuală sau drept de proprietate al vreunui terț. De asemenea, acordați Findyourtrainer.ro un drept și o licență internaționala, scutite de redevențe, permanente, irevocabile și neexclusive de utilizare, reproducere, modificare, adaptare, publicare, traducere, creare de lucrări derivate, distribuire, realizare și afișare a unui astfel de Conținut, inclusiv orice mesaj sau e-mail pe care ni-l trimiteți sau care este publicat pe Site (integral sau parțial), și/sau de includere a acestuia în alte lucrări, în orice formă, prin orice mijloc de comunicare sau prin orice tehnologie, cunoscută în prezent sau dezvoltată ulterior, fără să fie necesară precizarea autorului.

Pentru a fi clar, înțelegeți și sunteți de acord că este interzis să încărcați, să postați sau să puneți la dispoziție în alt mod pe Site orice Conținut protejat de drepturi de autor, o marcă comercială sau un alt drept de proprietate, fără permisiunea expresă a proprietarului dreptului de autor, mărcii comerciale sau altui drept de proprietate. Aveți responsabilitatea de a vă asigura că astfel de materiale nu sunt protejate de vreun drept de autor, vreo marcă comercială sau vreun alt drept de proprietate. Sunteți singurii responsabili pentru orice prejudicii rezultate din orice încălcare a unui drept de autor, unei mărci comerciale sau altui drept de proprietate sau pentru orice alt prejudiciu care rezultă din orice material încărcat, postat sau prezentat pe Site.

 1. Conduită interzisă

Prin utilizarea Site-ului sunteți de acord să nu prezentați, să nu postați sau să nu transmiteți niciun conținut și să vă abțineți de la orice comportament care încalcă oricare dintre următoarele reguli:

Este interzis să încercați să prejudiciați și să perturbați activitatea Site-ului sau să vă implicați în orice altă activitate care afectează Site-ul.

Este interzis să postați pe Site orice Conținut care (a) încalcă sau încurajează alte persoane să încalce orice lege sau reglementare aplicabilă sau care ar da naștere unei răspunderi civile delictuale; (b) este fraudulos, fals, înșelător sau amăgitor; (c) este defăimător, pornografic, obscen, vulgar sau ofensator; (d) promovează intoleranța, rasismul, ura, hărțuirea sau actele de vătămare împotriva oricărei persoane sau oricărui grup; sau (e) este abuziv sau amenințător.

Sunt interzise încercările de a interfera cu utilizarea de către o altă persoană a Site-ului sau a serviciilor oferite pe Site.

Este interzisă prezentarea denaturată/falsă a identității dumneavoastră sau preluarea identității altei persoane.

Sunt interzise accesarea, decodarea, dezactivarea, eliminarea, împiedicarea, ignorarea sau eludarea oricărei măsuri tehnologice puse în aplicare de noi, de partenerii noștri sau de o terță parte cu scopul de a proteja Site-ul.

Este interzis să încercați să obțineți acces la orice cont, orice computer sau orice rețele legate de Site sau utilizate în legătură cu Site-ul, fără autorizație, sau să alterați în alt mod orice aspect al Site-ului sau să utilizați vreun robot, „păianjen” (spider/program de tip „crawler”), instrument de extragere a datelor, instrument web, motor, program informatic, dispozitiv sau mecanism de accesare a datelor de pe Site, cu excepția cazului în care un astfel de instrument v-a fost pus la dispoziție de noi și ați fost autorizați de noi să îl folosiți în scopul (scopurile) specific(e) în care l-ați utilizat.

Este interzisă încercarea de a obține orice date de pe Site, prin orice mijloace, cu excepția cazului în care noi intenționăm să vă furnizăm sau să vă punem la dispoziție un astfel de mijloc.

Este interzisă utilizarea Site-ului pentru participarea la sisteme piramidale sau scrisori în lanț.

Este interzisă utilizarea Site-ului pentru a trimite, direct sau indirect, orice mesaje electronice sau comunicări în masă („bulk email”) nesolicitate sau orice e-mail comercial ori comunicări comerciale nesolicitate.

Este interzisă utilizarea Site-ului pentru a posta, afișa, trimite sau pune la dispoziție ori folosi în alt mod orice material protejat de legislația privind proprietatea intelectuală, cu excepția cazului în care dețineți sau controlați toate drepturile necesare asupra unor astfel de materiale sau ați primit toate autorizațiile necesare în acest sens.

Este interzisă utilizarea Site-ului pentru a trimite sau pentru a pune la dispoziție în alt mod orice material care conține viruși, „cai troieni” (Trojan horses), „viermi” (worms), fișiere corupte sau orice alt program informatic similar care poate dăuna funcționării unui calculator sau unui bun.

Este interzisă utilizarea Site-ului pentru descărcarea oricărui material trimis de către un alt utilizator al Site-ului despre care știți sau ar trebui să știți în mod rezonabil că nu poate fi distribuit legal în acest mod.

Este interzisă utilizarea Site-ului într-un mod care încalcă prezentul Acord sau orice cod de conduită sau alte principii care pot fi aplicabile Site-ului.

Este interzisă utilizarea Site-ului pentru a recolta sau colecta în alt mod informații despre alte persoane, inclusiv, dar fără a se limita la adresele de e-mail.

Este interzisă încercarea de a modifica, traduce, adapta, edita, copia, decompila, dezasambla sau reconstitui prin inginerie inversă orice program informatic utilizat sau furnizat de noi în legătură cu Site-ul.

Este interzisă utilizarea Site-ului într-un mod care conduce la utilizarea excesivă a lățimii de bandă, așa cum este stabilită exclusiv de noi.

Avem dreptul de lua toate deciziile privind oricare dintre interdicțiile menționate mai sus potrivit discreției noastre exclusive și totale. De asemenea, ne rezervăm dreptul, tot la discreția noastră exclusivă, de a stabili dacă și ce fel de măsuri trebuie adoptate ca răspuns la orice încălcare sau potențială încălcare a prezentului Acord și răspunsul la o acțiune sau o lipsă de acțiune într-o anumită situație nu va dicta sau limita răspunsul nostru la o plângere sau situație viitoare.

 

 

 1. Dreptul de reziliere/încetare

Putem, exclusiv la discreția noastră, să desființăm contul oricărui utilizator sau antrenor care încalcă dispozițiile prezentului Acord.

 1. Încălcări

În cazul unei încălcări a prezentului Acord, Findyourtrainer.ro poate să pună capăt posibilității dumneavoastră de a utiliza/să vă împiedice să utilizați Site-ul și să vă interzică, pe viitor, orice acces pe Site. Findyourtrainer.ro își rezervă dreptul de a lua orice măsuri suplimentare, în conformitate cu legislația aplicabilă.

 1. Linkurile către site-urile terților

Uneori, Site-ul poate conține linkuri către site-urile unor terți, care nu sunt controlate de Findyourtrainer.ro. Findyourtrainer.ro nu reprezintă în niciun fel alte siteuri de Internet la care puteți avea acces prin intermediul Site-ului. Când accesați un alt site de Internet, faceți acest lucru pe propriul risc și recunoașteți că Findyourtrainer.ro nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru niciun conținut, nicio reclamă, niciun serviciu, niciun produs sau alte materiale puse la dispoziție de astfel de site-uri ale terților. De asemenea, sunteți de acord că Findyourtrainer.ro nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere și niciun prejudiciu, de niciun fel, suferite ca urmare a utilizării site-ului de Internet al oricărui terț. Menționarea pe Site a unor companii terțe și site-uri terțe are doar un scop informativ și nu constituie o aprobare a acestora sau o recomandare.

 1. Politica privind mesajele electronice (e-mailurile)

Periodic, puteți primi e-mailuri din partea Findyourtrainer.ro. În cazul în care ați prefera să nu primiți e-mailuri de la Findyourtrainer.ro, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa office@findyourtrainer.ro pentru a fi dezabonați și nu veți mai primi e-mailuri. Totuși, recunoașteți și sunteți de acord să primiți în continuare e-mailuri de confirmare a sesiunilor, e-mailuri de notificare privind neprezentarea la sesiunile programate, e-mailuri de confirmare a schimbărilor privind sesiunile și privind anularea sesiunilor și alte e-mailuri referitoare la orice sesiuni care sunt rezervate prin intermediul Site-ului, chiar dacă ați ales să nu primiți e-mailuri periodice din partea Findyourtrainer.ro.

 1. Limitarea răspunderii

FINDYOURTRAINER.RO NU RĂSPUNDE, ÎN NICIUN CAZ, PENTRU NICIO VĂTĂMARE, NICIO PIERDERE, NICIO PLÂNGERE SAU NICIUN PREJUDICIU (INCLUSIV DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, EXEMPLARE, PUNITIVE, INCIDENTALE SAU SUBSECVENTE) DE NICIUN FEL, ÎNTEMEIATE PE CONTRACT, PE DISPOZIȚII ALE DREPTULUI CIVIL DELICTUAL, SAU CARE AU ALT TEMEI, CARE REZULTĂ DIN SAU SUNT LEGATE ÎN ORICE FEL (I) DE ORICE UTILIZARE A SERVICIILOR, A SITE-ULUI SAU A CONȚINUTULUI ACESTUIA, (II) DE ORICE NERESPECTARE SAU ÎNTÂRZIERE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA ORICE COMPONENTĂ A SERVICIILOR SAU A SITE-ULUI ÎN SCOPUL REALIZĂRII DE PROGRAMĂRI), SAU (III) DE ÎNDEPLINIREA SAU NEÎNDEPLINIREA DE CĂTRE ORICE ANTRENOR SAU CLIENT A UNEI OBLIGAȚII ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE, CHIAR DACĂ FINDYOURTRAINER.RO A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE DAUNE.

 1. Declinarea garanțiilor

Findyourtrainer.ro nu oferă nicio garanție că site-ul va funcționa în mod neîntrerupt, rapid, securizat sau fără erori.

Findyourtrainer.ro nu oferă nicio garanție în ceea ce privește exactitatea informațiilor de pe Site.

CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE SE PREVEDE ALTFEL ÎN MOD EXPRES, FINDYOURTRAINER.RO OFERĂ CONȚINUTUL DE PE SITE „CA ATARE” ȘI FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, INCLUSIV GARANȚIILE IMPLICITE DE COMERCIALIZARE, DE NEÎNCĂLCARE A PROPRIETĂȚII INTELECTUALE ȘI PRIVIND CARACTERUL ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP.

 1. Despăgubiri

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați/protejați și să exonerați Findyourtrainer.ro, membrii conducerii, directorii, angajații, agenții, afiliații, distribuitorii și licențiații săi împotriva oricărei hotărâri judecătorești, oricărei pierderi, oricăror deficite, daune, pasive, costuri și cheltuieli [inclusiv onorariile avocaților și alte cheltuieli (judiciare) rezonabile] suportate în legătură cu sau care rezultă din orice cerere, solicitare, proces, acțiune sau procedură, care decurg din orice încălcare a prezentului Acord de către dumneavoastră sau în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului sau a oricărui serviciu (sau produs) conex.

 1. Dreptul de a modifica sau de a schimba dispozițiile Acordului

Findyourtrainer.ro își rezervă dreptul de a modifica prezentul Acord periodic, la discreția sa exclusivă. După efectuarea oricărei modificări la prezentul Acord, Findyourtrainer.ro va actualiza data menționată la sfârșitul acestei pagini. Utilizarea în continuare a Site-ului constituie acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor menționate la momentul utilizării.

 1. Legislația de reglementare

Prezentul Acord și relația dintre Findyourtrainer.ro și dumneavoastră sunt reglementate de legislația statului Roman și trebuie interpretate în conformitate cu aceasta. Orice dispută sau acțiune care decurge din sau este legată de prezentul Acord sau de utilizarea acestui Site de Internet și a materialelor cuprinse în acesta va fi soluționată în instanță.

 1. Semnătura electronică

Acordul privind condițiile de utilizare este un contract care reglementează utilizarea și accesul dumneavoastră la Site și la Servicii. Fiind de acord cu Condițiile de utilizare, atunci când vă înregistrați în Aplicația pentru instructori (Trainer Registration) și Aplicația de inregistrare clienti (Log In), recunoașteți că înțelegeți și acceptați să fiți obligați din punct de vedere juridic de Acordul privind condițiile de utilizare și înștiințările conținute sau menționate în acesta. Bifarea căsuței creează o semnătură electronică care are aceeași forță juridică și produce aceleași efecte juridice precum o semnătură olografă.

 1. Renunțare și nulitatea parțială (separabilitatea)

Renunțarea de către oricare dintre părți la dreptul de a invoca încălcarea unei dispoziții/clauze sau la alt drept în temeiul prezentului Acord nu trebuie interpretată ca reprezentând o renunțare (automată) la dreptul de a invoca orice altă încălcare ulterioară sau orice drept ulterior. În cazul în care o instanță competentă constată că o dispoziție a prezentului Acord este nevalidă sau inaplicabilă, dispoziția în cauză va fi separată de restul prezentului Acord, care va rămâne în vigoare în întregime și va continua să producă efecte.